Dr. Novotny Erzsébet

2016

Dr. Novotny Erzsébet

Dr. habil. Novotny Erzsébet nyomdamérnök, alkalmazott matematikus, címzetes egyetemi docens sikeres és eredményes szakmai életpálya elismeréseként kapja a díjat.

Eredeti szakmai végzettségét tekintve kéziszedő. Első diplomáját a Könnyűipari Műszaki Főiskola formakészítő szakán szerezte, majd az ELTE TTK alkalmazott matematika szakán diplomázott, mint alkalmazott matematikus.

2006-ban szerzett PhD doktori fokozatot Multidiszciplináris bölcsészettudomány, ipar- és gazdaságtörténet szakon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

2015-ben habilitált „Anyagtudományok és technológiák” tudományterületen a Nyugat-Magyarországi Egyetemen.

Nemzetközi tudományos konferenciák gyakori résztvevője. Több, mint negyven publikációját rögzíti a Magyar Tudományos Művek Tára, amelynek nagyobb hányada idegen nyelvű. A magyar nyomdászat tudományos és szakmai és szakmai életének méltó nemzetközi reprezentánsa.

Első munkahelye 1977-től a Glóbusz Nyomda volt majd 1984-ben hívták az Állami Nyomdába, ahol azóta is dolgozik, illetve a cég speciális üzletágát képviselő Specimen Papír- és Nyomdaipari Zrt.-nek a vezérigazgatójává is kinevezték.

Szakmai tevékenysége különösen a bélyeg és értékcikkgyártás területén innovatív és kiemelkedő, de ezek jelentős része a speciális termékek miatt nem publikus.

Konzulensként és témavezetőkén 20 éve segíti a nyomdaipar felsőfokú szakemberképzését és 2009 óta címzetes egyetemi docensként tanít az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetében. A hallgatói imádják, hallgatói véleményezési indexe a legmagasabbak közé tartozik.

Az InPEQ Fórum (Ex Balkan Print Forum) nemzetközi nyomdaipari szervezetben is a magyar nyomdaipar képviselője. Jelentős szerepe volt a 2010-ben, Budapesten rendezett fórum és a 2011-es IARIGAI konferencia előkészítésében.

További társadalmi tisztségei között tagja a Magyar Filatéliai Tudományos Társaságnak (MAFITT) a Magyar Posta Művészeti Tanácsadó Bizottságának valamint a Gervay Mihály Postatörténeti Alapítvány kuratóriumának.

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület alelnöke.

Valamennyi tisztségét és feladatát kiemelkedő felkészültséggel, nagy odaadással és kellő szakmai alázattal látja el. Joggal kerül a legméltóbbak közé.

Ünnepeljük a 2016. év Magyar Nyomdászatért Díjának kitüntetettjét!