Globális papírhiány

Szövetségünk elsőként adott ki hivatalos állásfoglalást a nyomdákat sújtó papírellátási nehézségek miatt.

Szeptember elején érkeztek az első hírek a szürke lemez és a nyomdai felhasználású papírok ellátási problémáiról. A helyzet hamarosan súlyosbodott és láthatóan egyre több nyomdát érintett. Fontosnak tartottuk, hogy ebben a helyzetben az értéklánc összes szereplője tájékozott legyen, ezért egy online megbeszélést tartottunk a helyzetről, amelyen nyomdákon kívül papírkereskedők és kiadók és részt vettek. Az elhangzottak alapján megállapítható volt, hogy ez még csak a kezdet…

A probléma globális és a következmények nyomdákat és megrendelőiket egyaránt érintik. A kialakult helyzetben szükségét láttuk egy hivatalos állásfoglalás kiadásának, amelyet minden tagunk rendelkezésére bocsátottunk. Állásfoglalásunkat megküldtük az európai társ-szervezeteknek és az INTERGAF-nak is. A későbbiekben az INTERGRAF is kiadott egy sajtóközleményt az üggyel kapcsolatban, ez olvasható a letölthető dokumentumok között. Az alábbiakban közöljük állásfoglalásunk szövegét.

A Nyomda- és Papíripari Szövetség, melynek tagjai nyomdai vállalkozások és nyomdai beszállító cégek, olyan jelzést kapott több tagjától, amely arra enged következtetni, hogy súlyos papírellátási nehézségekkel szembenézniük az ágazat vállalkozásainak. A jelzések bizonyos papírfajták készlethiányáról, szállítási határidők jelentős meghosszabbodásáról, továbbá ugrásszerű áremelkedésről számolnak be.

A helyzet pontos feltérképezése érdekében a Szövetség online konferenciát tartott az érintettek részvételével, bekérte a magyarországi papírnagykereskedők helyzetjelentését, továbbá nemzetközi szervezetén, az INTERGRAF-on keresztül tájékozódott az európai tapasztalatokról. Ezek összegzéseként az alábbiak állapíthatók meg.

1. A Magyarországon felhasznált összes nyomdai papír importból származik, ideértve nemcsak a hagyományos nyomdai termékeket (pl. könyv, kereskedelmi kiadványok), hanem a papír alapú csomagolóanyagok jelentős részét is, továbbá a termékelőállításhoz szükséges papír alapú termékeket (pl. szürke lemez). A gyártók globális nagyvállalatok, így a papírgyártásban és kereskedelemben tapasztalt jelenségek is globális méretekben érvényesülnek. A Magyarországon tapasztalt piaci hatások egész Európára jellemzőek.
2. A műanyag csomagolóanyagok háttérbe szorulásával megnőtt az igény a papír alapú csomagolóanyagok iránt. A nyomdai papírkeresletre kedvezőtlen hatással voltak a COVID járvány miatti leállások, a gyártóknál előre megtervezett, üzleti megfontoláson alapuló kapacitás szűkítések és karbantartások, amelyek tovább nehezítették a megnövekedett kereslet kielégítését. Mind ezek együttesen oda vezetettek, hogy a gyártók allokációs és kvótarendszert vezettek be.
3. Tovább fokozza a kialakult krízist, hogy a papírkereskedők készletei lecsökkentek, a nyomdai felhasználóknál pedig „pánik” vásárlások indultak meg.
4. Az elmúlt időszakban mind a szállítási költségek – köszönhetően a szintén globális méretű logisztikai problémáknak -, mind a cellulóz alapanyag árak, valamint az energiaköltségek a többszörösükre növekedtek. Ennek következtében a papírárak 2021. folyamán több alkalommal jelentős mértékben megemelkedtek. Ez utóbbi, de különösen a logisztikai költségek megugrása egyébként azt a megoldást is lehetetlenné teszi, hogy a kereskedők más – pl. ázsiai - forrásból szerezzenek be árut.

A rövid (3-6 hónap)- és középtávú (egy év) előrejelzések szerint ez a helyzet 2022. évben nem fog változni, további áremelésekkel és készlethiánnyal kell számolni, várhatóan a szállítási határidők is megnövekednek.

A fenti piaci helyzet és előrejelzések arra kényszerítik a nyomdákat, hogy a megrendelések teljesítése során alkalmazkodjanak a kialakult és a közeljövőben várható kedveztőlen körülményekhez. Különösen komolyan sújtja ez a jelenség azokat a nyomdai vállalkozásokat, amelyek közbeszerzésben vettek vagy vesznek részt, továbbá, amelyek egyéb, hosszútávú megállapodásokat kötnek.

A begyűjtött információk alapján megállapítható, hogy

1. A nyomdák ezeket, a nagymértékben megnövekedett költségeket már nem tudják átvállalni, kénytelenek áthárítani a megrendelőkre.
2. A megrendelőknek, pályázatok kiíróinak tudomásul kell venni, hogy felelősen egyetlen nyomda sem garantálhatja a papír alapanyag árát három hónapnál hosszabb időtartamra. A bejelentések szerint további, kétszámjegyű áremelések várhatók viszonylag rövid időközönként, a megállapodásokban a papírgyárak fenntartják magunknak a jogot a papír árának időközi emelésére,  „subject of change”
3. A készlethiány és a logisztikai nehézségek miatt a teljesítési határidők is kitolódhatnak.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2021. utolsó negyedévében és 2022. évben a megrendelések teljesítését olyan külső körülmények alakítják, amelyek a gyártó nyomda hatás- és érdekkörén kívül esnek. Ennek következtében nem viselhetik egyedül az esetlegesen felmerülő jogi és pénzügyi konzekvenciákat. A Nyomda- és Papíripari Szövetség megítélése szerint az ellátási lánc összes szereplőjének tudomásul kell vennie a piaci folyamatokat és alkalmazkodnia kell a kialakult helyzethez.

Budapest, 2021. október 14.