Tisztújító közgyűlés - 2021. április 8.

Szövetségünk három évtizedes történetében először választunk úgy tisztségviselőket, hogy utána nem gratulálhatunk személyesen. Április 8-án ZOOM platformon tartjuk rendkívüli, L. közgyűlésünket.

Tisztújító közgyűlés - 2021. április 8.

A Nyomda- és Papíripari Szövetség

2021. április 8-án 13:30 órakor ZOOM online platformon

tartja L. rendkívüli közgyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés napirendje:

1.Elnökség beszámolója a megválasztása óta eltelt időszakban végzett tevékenységről (Előadó: Dr. Horváth Csaba elnök)

2. Elnökség mandátumának visszaadása, közgyűlési levezető elnök választása

3.Jelölő Bizottság elnökének beszámolója (Előadó: Tolnai László, a Jelölő Bizottság elnöke)

4.Elnökségi tagok jelölése, szavazás a jelölt listáról

5.Felügyelőbizottsági tagok jelölése, szavazás a jelölt listáról

6.Elnökségi tagok és felügyelőbizottsági tagok megválasztása

7. Elnökség elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

8.Levezető elnök mandátumának visszaadása, új elnök nyitó beszéde

Alapszabályunk értelmében amennyiben a meghirdetett időpontra a szavazóképes képviselői létszám nem jelenik meg, a Szövetség elnöksége azonos napirenddel és azonos helyszínen megismételt közgyűlést hív össze ezzel a meghívóval, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja: 2021. április 8. 14:00

FIGYELEM: a közgyűlésre és a megismételt közgyűlésre külön kóddal lehet belépni!

A ZOOM online felület használatával kapcsolatos technikai információkat mellékletben csatoljuk. Technikai támogatás: Szilágyi Judit, oktatas@fedprint.hu vagy +36 70 336 4883 telefon.

Alapszabályunk 4.3. pontja értelmében a közgyűlésen csak a bejelentett törvényes képviselők szavazhatnak a napirendi pontokban. Amennyiben a törvényes képviselő helyett más személy (eseti meghatalmazott) vesz részt a közgyűlésen, csatolni kell a képviselő által aláírt eseti meghatalmazást. 

A meghatalmazást – a meghatalmazott email címét is feltüntetve – a közgyűlést megelőző 48 óráig kell megküldeni a peller@fedprint.hu email címre. Az eseti meghatalmazott a meghatalmazásban feltüntetett korlátozásokkal élhet tagi jogaival. Nem regisztrált meghatalmazott belépését a host nem fogja engedélyezni.

A közgyűlés és a szavazás lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Mellékeljük az SZMSZ ide vonatkozó kivonatát.

Mellékeljük továbbá a Jelölő Bizottság által összeállított elnökségi és felügyelőbizottsági jelölti listát. A tagok írásban további jelölteket állíthatnak, amennyiben a közgyűlést megelőző 48. óráig megküldik a jelölt aláírt nyilatkozatát a jelölés elfogadásáról a peller@fedprint.hu és a laszlo.tolnai@print-publishing.hu email címekre. A jelölti nyilatkozat mintát mellékeljük.

Minden tag részvételére számítunk.

Budapest, 2021. március 23.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Csaba

elnök

 

A fenti meghívót - a belépési kódokkal - minden tagunknak határidőben megküldtünk. A letölthető dokumetumok között találják a 2021. április 6-i állapot szerinti elnökségi és felügyelőbizottsági tagjelölteket, a közgyűlés technikai információit, továbbá a meghatalmazás mintát. Amennyiben valaki több tagtól is kap meghatalmazást, kérjük, hogy minden tagra külön meghatalmazást csatoljanak a közgyűlésen.