• Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3

Nyomdászok szövetsége

In memoriam Dr. Szikla Zoltán

Facebook oldalunkon már közzétettük, hogy elnökségünk tagja, Dr. Szikla Zoltán 2021. február 28-án, életének 76. évében elhunyt. A magyar papíripar elmúlt három évtizedének meghatározó alakja gazdag szakmai örökséget hagyott hátra. E nagyszerű életpálya elismeréseként Szövetségünk Gábor Dénes díjra terjesztette fel Dr. Szikla Zoltán, aki a díjat megkapta és így örökös tagja lett a Gábor Dénes klubnak. http://gabordenesklub.hu/doku.php/dr._szikla_zoltan

Az alábbiakban közzétesszük a felterjesztés teljes szövegét, amely összefoglalja a gazdag szakmai életutat és az elért eredményeket.

„Dr. Szikla Zoltán a magyar papírgyártás vezető tudósa és egyben kiemelkedő gyakorlati szakembere és menedzsere is. Személyiségében kiválóan ötvöződik a kutató elme, a nemzetközi hírű tudós, a tudását gyakorlatba átültetni képes szakember és a hatékony menedzser. A javaslatunk indoka Dr. Szikla Zoltánnak, az elmúlt öt évben végrehajtott nagyformátumú, papíripari projektekben játszott meghatározó tudományos, szakmai és szervezési irányító szerepe, amely példája is lehet a XXI. század hatékony ipartelepítési módszereinek.  

A papírgyártásnak nincsenek nálunk kedvező adottságai, inkább természetes hátrányokkal (nyersanyag szűke, kis méretű belső piac, magas energiaárak) kell megküzdenie. Az elmúlt 5 évben mégis óriásit fejlődött, és egyik egysége, a Hamburger Hungária Kft. dunaújvárosi gyára csomagolópapírok tekintetében a határainkon messze túlnyúló régió vezető vállalatává vált. 

Ez a csúcstechnológiát reprezentáló egység felel ma a teljes magyarországi papírtermelés 80%-áért, amelynek 75%-át külföldön értékesíti. Anyag- és energia-felhasználási, környezetvédelmi mutatóit, termékeinek teljesítményét és minőségét tekintve az európai legmagasabb színvonalat képviseli, továbbá kulcsszerepet tölt be az ország hulladék-gazdálkodásában. Tisztán hulladékokból állít elő mintegy 90 milliárd Ft értékű terméket  – csomagolópapírt –, aminek 75%-át export piacokon értékesít. Ez az eredmény egy szűk csapat szisztematikus, tudományos és innovatív fejlesztő munkájának az eredménye, melynek élén Szikla Zoltán állt.

Megnyerve az osztrák tulajdonosuk bizalmát, először 60 milliárd Ft-ból egy új papírgyárat építettek, melynek során az adottságaikhoz igazítva az innovatív technikák, technológiák sokaságát alkalmazták:

 • hulladékpapír soklépcsős tisztítása, örvényosztályozók és finom (egészen 0,15 mm-ig lemenő) réselésű osztályozó dobok alkalmazásával;
 • kétrétegű lapképzés egy felfutószekrénnyel és higításos profil-szabályozással;
 • nagy intenzitású papucsprés zárt építésű présszakaszban;
 • egyetlen sorba rendezett szárítóhengerek nagy sebességű gyártás biztosítása érdekében;
 • keményítő felhordás filmpréssel;
 • a rendszer teljes körű számítógépes irányítása.

A fejlesztés során nem szabványos rendszereket alkalmaztak, hanem a technológiákat a saját adottságaikra szabták. Ők voltak a beruházás fővállalkozói, törekedtek arra, hogy a berendezések gyártóival a lehető legközvetlenebb kapcsolatba kerüljenek. Emiatt több száz szállítóval kötöttek szerződéseket, de elsősorban Dr. Szikla Zoltán professzionalitásának köszönhetően mégis el tudták érni, hogy a berendezések és folyamatok zökkenőmentesen egymáshoz kapcsolódjanak és egységet alkossanak. A beruházás költségeit és eredményét tekintve is igen sikeres volt, ami alapot is adott a tovább lépéshez.

A másik Dr. Szikla Zoltán által vezetett, kiemelkedő projekt a gyár energiaellátásának megújítása, amihez az új papírgyár üzembe helyezését követően azonnal hozzá is kezdtek.

A papírgyártás minden igyekezet ellenére is nagy mennyiségben használ hő- és villamos energiát, és mivel Magyarországon ezek ára magas, az új gyár beüzemelését követően figyelmét az energiaellátás megújítására fordította. Egy koncepciót dolgoztak ki, amelyben az erőmű a papírgyár hulladékaiból és más szilárd tüzelőanyagokból (biomasszából és szénből, egymás alternatívájaként) állít elő hőt és zömében kapcsoltan villamos energiát 75%-os hatásfokkal. Az erőmű elsőként fogja Magyarországon a cirkulációs fluidágyas technikát használni, ami kitűnő hatásfok és kiváló környezet-használati mutatók mellett is lehetővé teszi a tüzelőanyagok széles skálájának a használatát és az alkalmazkodást a változó üzleti környezethez és társadalmi elvárásokhoz A koncepció kidolgozása, a tervek elkészítése és engedélyek beszerzése 2013-ig tartott és 2014-ben indulhatott meg a 45 milliárd Ft költségű új erőművet magába foglaló beruházás. Itt is sok új, innovatív, Magyarországon még soha nem használt technológiát alkalmaznak, aminek tervezése ugyancsak rendkívüli felkészültséget igényelt:

 • cirkulációs fluidágyas tüzeléstechnika, ami lehetővé teszi a tüzelőanyagok széles skálájának az alkalmazását, igen magas hatásfokot és alacsony emissziót garantál;
 • előkészítő rendszerek hulladékfák, tuskók és papírgyári hulladékok tüzelőanyaggá alakításához;
 • kapcsolt hő és villamosenergia termelés a magas hatásfok érdekében;
 • számítógép vezérelt rendszerek a megfelelő emissziós értékek, hatásfok és biztonság eléréséhez.

Bízunk benne, hogy a dokumentumokban foglaltak megfelelnek az Alapítvány kívánalmainak és kedvező döntés születik a díj odaítéléséről Dr. Szikla Zoltának.”

A Hamburger Hungária Erőmű Kft. Hamburger Hungária Kft-be történő beolvadását követően élete utolsó napjáig a cég tanácsadójaként rendkívüli szellemi frissességgel dolgozott számos projekten.  

Aktívan részt vállalt a nemzetközi és hazai papíripari műszaki-tudományos élet szervezésében is:

1994 – 1997:    a finnországi Lappeenrantai, majd Helsinki Műszaki Egyetem professzora, docense

1994 – 2010:    FAO Papír- és faipari tanácsadó testületének tagja, 

2004 – 2012:    CEPI igazgatósági tagja,  

2002 – 2008:    Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület elnöke

2003 – 2021:    Nyomda- és Papíripari Szövetség elnökségi tagja

2006 – 2010:    Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára.

A Hamburger Hungária Kft. Dr. Szikla Zoltánt saját halottjának tekinti.

Vissza