• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

Nyomdászok szövetsége

Szabályzatok

Magyar Nyomdászatért díjszabályzat

MAGYAR NYOMDÁSZATÉRT DÍJRA ONLINE JELÖLÉS ITT!

A díj elnevezése:
Magyar Nyomdászatért díj

A díj:
Kb. 6-8 gr súlyú, 14 karátos arany pecsétgyűrű férfiaknak vagy lánc medállal nőknek, melyen középen a szövetség emblémája (stilizált, pajzsot tartó griff, a pajzson festékező párnák) szerepel. Továbbá kék bársony mappában díszoklevél.

Adományozó szervezet:
Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöksége

Díjazott:
A magyar nyomdaipar kiemelkedő személyisége, aki megfelel az adományozás feltételeinek. Egy személy csak egy alkalommal kaphat díjat. Az elnökség tagja mandátuma lejártáig, a szövetség alkalmazottja, megbízottja munkaviszonya/megbízása fennállásáig nem részesülhet a kitüntetésben. Posztumusz vagy megosztott díj nem adható ki.

A díj odaítélésnek feltételei:
1.      Sikeres és eredményes szakmai életpálya elismeréseként.
2.      Országosan vagy regionálisan a nyomdász hagyományok ápolásáért, a nyomdászközösség életének összefogásáért és fejlesztésért kifejtett tevékenységért.
3.      A nyomdaipari technológiai fejlesztésben nyújtott kiváló, alkotó, irányító, szervező és végrehajtó tevékenységért.
4.      Magas fokú szakmai és elméleti tevékenység elismeréseként, amely az iparágban a gyártási, technológiai, logisztikai fejlesztés területén kimagasló eredményhez vezetett.
5.      Az ifjú generáció, az utánpótlás nevelésének, szakmai tudásának fejlesztésében végzett kiemelkedő tevékenységért.
6.      Az üzleti életben tanúsított korrekt magatartásért, az üzleti kultúra kialakításáért folytatott tevékenységért.
A díj annak a személynek adományozható, aki a fenti feltételek közül legalább három kritériumnak megfelel.

Jelölés:
A jelölt személyére vonatkozó javaslatot évente egy alkalommal írásban a díjátadó ünnepséget megelőző elnökségi ülés napjáig kell megküldeni a Szövetség ügyvezetésének. A díjazott személyére javaslatot tehetnek magánszemélyek, cégek, szervezetek, szakmai sajtó és képzési intézmények. Egy személy vagy szervezet több jelöltet is állíthat. Javaslattételre fel kell kérni a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület elnökét, a nyomdaipari felsőfokú képzési intézmények vezetőit és a Magyar Nyomdászatért Társaságot (korábbi díjazottak).  
A felterjesztést a Szövetség honlapjáról (www.fedprint.hu) letölthető javaslattételi lapon kell megtenni. A beérkezett javaslatokat az ügyvezetés regisztrálja.

Döntés:
A díj odaítéléséről az elnökség a díjátadó ünnepséget megelőző elnökségi ülésen, titkos szavazással, szótöbbséges határozattal dönt. Az elnökség nem fogadja el azt a jelölést, amely az adományozási kritériumok közül kevesebb, mint három feltételnek felel meg. Nagyszámú jelölés esetében a szavazás több fordulóban történik. Az egyes fordulók során az elnökség arról dönt, hogy mely személy(ek) jussanak tovább. Nem jutnak tovább azok a jelöltek, amelyek nem kaptak szavazatot vagy csak egy szavazatot kaptak. A szavazás mindaddig folytatódik, amíg egy jelölt nem kapja meg a jelenlevő elnökségi tagok több, mint felének szavazatát.
Mindazon jelölteknek, akik a szavazás során legalább egy szavazatot kaptak, az elnökség gratuláló levelet küld.

Díjátadás:
A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor. A díjat a Szövetség elnöke adja át. A díjazott és partnere külön meghívót kap a díjátadó ünnepségre.
A díjátadóra meghívást kapnak a szakmai sajtó képviselői, a díjazottról beszámoló jelenik meg a szövetség honlapján.

Eljárási szabályok és költségek:
A Szövetség főtitkára gondoskodik a jelölés felhívásának közzétételéről, a díj odaítélésének szabályosságáról, eredményességéről, valamint a szavazás titkosságának fenntartásáról. A díj elkészíttetése és a díjátadó ünnepség megszervezése a Szövetség ügyvezetésének feladata. A díj elkészíttetésének költségét a Szövetség viseli, ideértve a díjjal összefüggő közterheket, illetve a díjazott részvételi költségét.

Budapest, 2010. február

Vissza