Tevékenységünk

Miért érdemes a Szövetséghez csatlakozni?

A harminc éves múltra visszatekintő Nyomda- és Papíripari Szövetség a nyomdaipari cégek legmeghatározóbb szakmai szervezete. Tagjaink – nyomdák, nyomdai beszállítók, papírgyárak és szakmai oktatási intézmények – képviselik az ágazati árbevétel 60 - 65 %-át és több, mint 8000 főt foglalkoztatnak.

Fő feladatunk, hogy erősítsük a nyomtatott kommunikáció helyét és szerepét a XXI. században, növeljük a nyomdászat presztízsét és megoldásokat találjuk tagjaink üzleti-gazdasági problémáira.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk tevékenységünket, továbbá azt, hogyan tudjuk támogatni a hozzánk csatlakozó cégeket.

1. Munkaerőhiány, munkaerő utánpótlás

Megfelelően képzett szakemberekre nyomdáknak, kereskedőknek egyaránt szüksége van. Mégis az egész ágazatot sújtja az egyre erősödő munkaerő hiány. A probléma csak az oktatás, szakképzés fejlesztésével oldható meg. 

A Print: a TE jövőd kampányt öt éve kezdtük el annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük a nyomdász szakmát a pályaválasztó fiatalok számára. Célunk eléréséhez még nagyon sok munkára van szükség, amely nem lehet sikeres a cégek támogatása / együttműködése nélkül. 

2. Hanyatló Gutenberg-galaxis

Az elmúlt években egyre erősödik az a vélemény, hogy a nyomdászat elavult, kihalóban lévő szakma, amely nem tud megfelelni a mai kor kihívásainak. Noha mindannyian tudjuk, hogy a valóság teljesen más, ezt be is kell bizonyítanunk. 

Célul tűztük ki, hogy erőteljes és hatékony kommunikációval megmutatjuk a nyomtatott kommunikáció valódi „arcát”, növeljük a nyomdászat presztízsét. Kezdeményezünk és részt veszünk olyan jelentősebb projektekben, amelyek ezt szolgálják.

3. A papír miatt pusztulnak az erdők

A másik olyan globális, negatív vélemény, amely az ágazatot sújtja. A papír elleni támadással minden nap lehet találkozni, pedig a papír ténylegesen a legkörnyezetbarátabb alapanyag. 

Minden lehetséges médiumon keresztül közvetíteni kell a papírral és a nyomtatott termékekkel kapcsolatos tényeket. Meggyőződésünk, hogy a papír környezetvédelmi jellemzői lehetővé teszik, hogy az ágazat az elsők között csatlakozzon a körforgásos gazdaságra történő átálláshoz.

4. Szakmai érdek képviselet, lobbizás kormányzati szerveknél

Időről-időre szembe találjuk magunkat olyan kezdeményezésekkel, amelyek jelentős anyagi hátránnyal sújtanák a nyomdai vállalkozásokat, vagy bizonyos forrásoktól zárnák el őket. Az elmúlt időszak két legjelentősebb témája a reklámhordozó papír környezetvédelmi termékdíjának drasztikus emelése és a nyomdaipar kizárása pályázati beruházási forrásokból.

Ilyen és ehhez hasonló hátrányok kiküszöbölésére csak szövetségünk képes, tárgyalási pozíciónkat a mögöttünk álló tagság gazdasági ereje határozza meg.

5. Szakmai, üzleti információk

A sikeres üzleti tervezés alapja, hogy megfelelő információk álljanak rendelkezésre.

Rendezvényeink, kiadványaink ebben támogatják tagjainkat. Rendszeresen végzünk szakmai adatgyűjtést és elemzést, a szakmai konferenciákon vezetőket érintő aktuális üzleti témákkal foglalkozunk.

Nemzetközi tagságunk az európai nyomdász szervezetben, az INTERGRAF-ban lehetővé teszi, hogy európai gazdasági elemzések, időszaki beszámolók és a nemzetközi kereskedelemben elengedhetetlen szakmai anyagok is elérhetővé váljanak tagjaink számára. Ugyanígy lehetőség nyílik arra, hogy tagjaink értékes nemzetközi szakmai rendezvényeken vegyenek részt.

Alkalmazkodva az új kihívásokhoz online konferenciákat is tartunk.

6. Kapcsolatépítés

Minden cég nagy hangsúlyt fektet a jó partneri kapcsolatok kiépítésére és ápolására. Rendezvényeinket első számú vezetők és tulajdonosok látogatják. Az információ szerzésen kívül ezek az események kiváló lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a résztvevők bővítsék vagy elmélyítsék üzleti kapcsolataikat. 

Az INTERGRAF eseményei, konferenciái a nemzetközi kapcsolatok bővítésére vannak kedvező hatással.

7. Szakmai díjak, elismerések

Minden évben megrendezzük a legmagasabb presztízs értékű szakmai termék versenyt Best Print Hungary néven. A versenyen elért győzelem jelentős mértékben hozzájárul a cégek pozitív üzleti megítéléséhez, támogatja marketing tevékenységüket.

2000. óta évente kiosztjuk a Magyar Nyomdászatért díjat a szakma legkiemelkedőbb személyiségeinek.

A Hess András díjat a tagvállalataink dolgozói kapják. Ehhez biztosítjuk a legszélesebb körű szakmai nyilvánosságot. A díj meghatározó élmény a díjazottak számára, fontos eszköz a cég belső kommunikációjához, pozitív munkavállalói megítéléséhez.

Pro Foederatio díjjal fejezzük ki köszönetünket azon személyeknek, akik munkájukkal hozzájárulnak szövetségünk eredményes tevékenységéhez.

8. Kommunikáció

Az elmúlt időszakban széleskörű kommunikációs hálózatot építettünk ki, szoros kapcsolatban állunk a szakmai sajtóval. Ezeket a médiumokat tagjaink rendelkezésére is bocsátjuk, rajtuk keresztül elérhetik a szélesebb szakmai közvéleményt.

Honlapunk taglistája az egyik leglátogatottabb nyomdai partner kereső hazai és külföldi megrendelők számára.

Közösségi oldalainkon (Facebook, Instagram, Youtube, tik-tok) lehetőség van a legfontosabb (nem reklám célú) események, hírek megosztására.

Rendszeres kiadvány az e-Hírlevél, ahol új tagjaink bemutatkozhatnak.

A Print&Publishing magazin kiemelt szakmai partnerünk, itt jelennek meg a Hess András díjasok interjúi.

9. Energia beszerzés társulás

2008. óta szervezzük saját tulajdonú székhellyel rendelkező tagjaink csoportos villamos és földgáz beszerzését. Pályázatunkkal nemcsak szakmai támogatást nyújtunk, de biztosítjuk, hogy a csoport tagjai a legkedvezőbb árakat érjék el, így csökkentve a tetemes költségeket.

Rendszer tájékoztatást küldünk az energia szektor aktualitásairól, képviseljük a csoport tagjainak gazdasági érdekeit.

10. Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány

2014-ben alapítottuk a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány. Az Alapítvány jelentős szerepet játszik legfontosabb feladataink megvalósításában, szakmai örökségünk megőrzésében.

 

Meggyőződésünk, hogy az egyéni sikerek a szakmai közösség aktivitásától és eredményességétől is függenek. Mi felvállaljuk a cégek lehetőségeit meghaladó szakmai feladatok ellátását, ehhez erős és felelősségteljes cégek támogatására van szükségünk. Bízunk benne, hogy egyetért céljainkkal és a szövetség által végzett munka jelentőségével. Kérjük, fontolja meg cégük csatlakozását, hogy még többet tehessünk Önökért.

A fentiek csak egy rövid áttekintést adnak szövetségünkről, bővebb információért látogasson el a www.fedprint.hu oldalra, vagy keressen meg a peller@fedprint.hu email címen.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Peller Katalin